İmalat sanayisinin rekabet gücü dijital dönüşüm ile artırılacak

İmalat sanayisinin rekabet gücünün artırılması, dijital dönüşüm sürecinin etkin şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların katkısıyla “Türkiye’nin Sanayi Devrimi” temalı “Dijital Türkiye Yol Haritası” hazırlandı.

“Dijital Türkiye Yol Haritası”na göre, imalat sanayisinin üretim yapısında ve dijital dönüşüm sürecinde, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri (EB) ve teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ile özel sektör Ar-Ge merkezleri öncü rol üstlenecek.

Gelecek 10 yılda imalat sanayisinde dijital dönüşüm için hazırlanan yol haritasının, ilk 2 yılı kısa vadede gerçekleştirilecek eylemlerden ve imalat sanayisinin dijital dönüşümüne ivme kazandıracak somut adımlardan oluşacak.

Yol haritasının orta vadeli (3-5 yıl) vizyonunda, başta odak sektörlerde ve seçili teknolojilerde olmak üzere, Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki açığının kapatılması için yapılacaklar yer alıyor.

Uzun vadede (6-10 yıl) ise dijitalleşme sürecinde belirli sektör ve teknolojilerde, bölgesel veya küresel lider olunması amaçlanıyor.

Eğitimden teknolojiye 6 bileşen

Dijital Türkiye Yol Haritası, “insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişimi” odağına alan 6 bileşenden oluşuyor.

“İnsan” başlıklı bileşenle imalat sanayisinin ihtiyaç duyacağı yetkinliklere sahip nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda sürekli eğitim merkezlerinde ve tematik teknik kolejlerde dijital teknoloji kullanıcıları yetiştirilecek.

Üniversitelerde, dijital teknoloji geliştiricileri yetiştiren programlar çoğaltılacak. Eğitimin her kademesinde, eğitimcilere dijital yetkinlikler kazandırılacak.

Dijital teknoloji alanlarında doktora öğrenimi desteklenecek. Özel teşvikler ve desteklerle dijital yetkinliklere sahip iş gücü sanayiyle buluşturulacak. Dijital dönüşüm farkındalığı artırılarak yaygınlaştırılırken, paydaşlar arasında iş birliği geliştirilecek.

“Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi” bileşeniyle dijital teknoloji araştırmalarında güçlü yetkinliklere sahip, küresel ve ulusal işbirlikçi teknoloji altyapısı oluşturulacak. Bu kapsamda bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, otonom robotlar gibi odak teknoloji alanlarına yönelik teknoloji yol haritaları hazırlanacak ve bu alanlarda uygulamalı araştırma merkezleri kurularak Dijital Teknolojiler Programı başlatılacak.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?